'

'
'

fredag 13 augusti 2010

Grekisk Mytologi

Zeus
Zeus var gudarnas konung och himlens härskare i grekisk mytologi. Han kallades ibland för Dias, Dias kommer från dyaus som är det santikristiska ordet för himmel. I romersk mytologi motsvaras han av Jupiter och även Jove som betyder "himmel".
Zeus attribut är en åskvigg, som han kunde kasta mot sina motståndare och en örn, som symboliserar styrka, mod och rättvisa. Han avbildas dessutom ofta med en lotusblomma, en spira, eller en krans av eklöv. Hans heliga djur var den gyllene örnen och vargen. Hans heliga växter var eken och sellerin. Fåglarna ansågs vara hans budbärare, så prästerna tittade på flygande fåglar för att se framtiden.
Zeus var bland annat känd för sitt häftiga humör och sin förkärlek för kvinnor, både jordiska och gudomliga.

Poseidon
Poseidon var en havsgud och flodgud i grekisk mytologi. Han var även jordbävningarnas och hästarnas gud. Sjömän tillbad ofta Poseidon om ett lugnt hav, och man offrade hästar ner i havet till hans ära. Hans kännetecken är treudd, häst och fisk.
Poseidon motsvaras i romersk mytologi av Neptunus.
Pandora
I den grekiska mytologin var Pandora den första kvinnan, skapad av Hefaistos (smideskonstens gud) som en del av ett straff för Prometheus för att han hade avslöjat eldens hemlighet för människorna.
Herakles
Herakles var en hjälte i grekisk mytologi. Han var son till Zeus och Alkmene, en dotter till kungen av Mykene. Herakles namn betyder "Heras ära" på grekiska och av romarna kallades han Hercules. Han hade även en dödlig tvillingbror som hette Iphikles, son till Amphitryons och Alkmene.
Atlas
Atlas var i grekisk mytologi en av titanerna, de första gudarna.
Traditionellt har Atlasbergen i nordvästra Afrika sagts vara den plats där Atlas bär upp himlavalvet. Den holländska kartografen Gerhard Mercator myntade ordet ”atlas” i betydelsen kartbok.
Afrodite
Afrodite, kärlekens och skönhetens gudinna i den grekiska mytologin.
Afrodite var skönhetens, kärlekens och sexualitetens gudinna och motsvaras av Venus i romersk mytologi. Hon representerade kärlekens sensuella sida och inte den äktenskapliga och trogna kärleken. Hon framställdes som en bländande vacker och mäktig gudinna och enligt myten ska hon ha haft en gördel som gjorde att hon kunde få vem som helst att bli förälskad i henne.