'

'
'

lördag 14 augusti 2010

Lite Historia...

Antikens Grekland har en tusenårig historia och betraktas av många som den västerländska civilisationens vagga. De antika grekerna stod emot perserrikets erövringsförsök, överlevde Romarrikets erövring och uppgick senare i detbysantinska riket. Romarriket påverkades mycket starkt av grekisk kultur, vilket bidrog till att den spreds ut över Europa.

De olympiska spelen, för att nämna ett exempel, har sitt ursprung i det grekiska kulturarvet.

De tidigast dokumenterade olympiska spelen genomfördes
776 f.Kr. i det antika Greklands Olympia.

Den olympiska facklan bars första gången från Olympia i Grekland till olympiska stadion vid olympiska sommarspelen 1936 i Berlin.

I antikens Grekland representerade elden kontakt med gudarna. Enligt grekisk mytologi fick människorna eld först efter det att Prometheus stulit den från gudarna för att ge den till människorna. Då Zeus fick reda på detta blev han arg och straffade både människorna och Prometheus. För att hedra gudarna brann det alltid en eld på Hestias altare i Olympia. Sedan Olympiska spelen i Berlin 1936 färdas elden från Olympia till OS-stadion med en stafett.

Kreta deltog i olympiska sommarspelen 1906. Kretas trupp bestod av 8 idrottare, alla var män. Detta var de enda olympiska spel där Kreta deltog. Spelen 1906 anordnades i samband med firandet av 10-årsjubiléet av de de moderna olympiska spelen och räknas inte med i den olympiska statistiken.